Regulament concurs „Paștele alături de Bonami”

 1. Dispoziții generale
  1. BONAMI.CZ, a.s. având sediul Újezd 450/40, Praha 1, IČO: 242 30 111, înregistrat la Registrul Comerțului administrat de Tribunalul Municipal din Praga B 18575 (denumit în continuare „Organizator“), anunță desfășurarea concursului “Paștele alături de Bonami” (denumit în continuare „Concurs“) atât pe pagina de facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/Bonami.ro/ , cât și pe pagina de internet http://www.bonami.ro/(denumită în continuare „Homepage Bonami”).
  2. Concursul se desfășoară pe teritoriul României în perioada cuprinsă între 06. 03. 2018, ora 18:00 până în 25. 03. 2018, ora 23:59 (denumită în continuare „Perioada de desfășurare a concursului“). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata de desfășurare a Concursului.
  3. Acest concurs nu este organizat, nu este sponsorizat, și nici administrat, sub nici o formă, de către pagina Facebook Inc. Toți participanții Concursului sunt conștienți că Facebook Inc. nu este implicat sub nici o formă în desfășurarea sau regulamentul concursului. De asemenea, Facebook nu oferă suport utilizatorilor cât nici răspunsuri eventualelor reclamații sau sugestii sub orice formă celor care participă la Concurs.
 2. Termeni și condiții de participare la Concurs
  1. Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie, având domiciliul în România. Pentru a fi luat în calcul, persoana trebuie să îndeplinească cerințele menționate, conform art. III. paragraful 2 din cadrul acestui Regulament (menționat în continuare „Participant“).
  2. Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum nici soţul/ soţia sau rudele de gradul I şi II ale acestora, cât nici orice altă persoană implicată, sub orice formă, în organizarea concursului.
 3. Cerințe pentru participare
  1. Participantul la concurs trebuie să dețină o conexiune de internet, un browser de Internet și o adresă personală de e-mail.
  2. Pentru a îndeplini condițiile de participare, trebuie să se respecte toate instrucțiunile: Participantul trebuie să trimită o poză sau mai multe poze prezentând amenajarea personală a casei cu tema pentru Paște, la adresa de e-mail concursuri@bonami.ro .
  3. Fiecare Participant poate participa la Concurs, prin intermediul adresei personale de e-mail, însă doar printr-un singur e-mail trimis. Participarea la concurs, prin intermediul mai multor adrese de e-mail al aceluiași Participant este strict interzisă.
 4. Premiile și Câștigătorii Concursului
  1. Organizatorul Concursului oferă drept premiu ce conține următoarele produse: 1x lumânare Aroma Copenhagen Candles, 1x decorațiuni luminoase Irislights Pure Virtue, 1 x vază Sass & Belle Dip Glazed Pink, 1 x vază Sass & Belle Dip Glazed Turquoise. (acestea sunt denumite în continuare „Premiul Concursului“)
  2. Organizatorul își rezervă dreptul, ca în eventualitatea nefericită în care, din motive obiective, ce nu depind de el, premiile nu se pot acorda precum este prevăzut inițial, acestea pot fi înlocuite cu produse asemănătoare, având aceeași valoare, însă fără costuri suplimentare aferente schimbării.
  3. Este desemnat un singur câștigător.
  4. Câștigătorul concursului este ales de către un juriu desemnat de către Organizator. Acest juriu va parcurge toate comentariile postate de participanții concursului, urmând să se califice doar cei ce îndeplinesc toate condițiile specificate în cadrul acestui regulament. Câștigătorul va fi desemnat în urma încheierii perioadei concursului.
  5. Câștigătorul desemnat trebuie să ofere toate detaliile și informațiile necesare pentru a putea intra în posesia premiului.
  6. Decizia privind calificarea de către Participant în funcție de criteriile cerințelor date, aparține în totalitate juriului, Participanții nefiind în măsură să influențeze această decizie.
  7. Câștigătorul concursului va fi anunțat prin intermediul e-mailului și newsletterului Organizatorului în data de 30.03.2018.
  8. Participând la concurs, participanții își dau acordul pentru ca Organizatorul Concursului să poată folosi pozele primite la adresa de e-mail concursuri@bonami.ro , într-un Newsletter special trimis de Organizator în data de 30.03.2018, pe pagina organizatorului de Facebook și pe profilul Organizatorului de Instagram.
 5. Trimiterea premiilor
  1. Organizatorul va contacta Câștigătorii printr-un e-mail în vederea obținerii detaliilor necesare pentru pentru trimiterea premiului. În cazul în care, Câștigătorul nu va reacționa în termen de 7 zile pentru a furniza datele necesare, premiul se va acorda unui alt concurent.
  2. Premiul va fi trimis câștigătorului la adresa pe care Câștigător o va confirma în urma concursului. Organizatorul nu se face responsabil în cazul în care, premiul nu este recepționat de către Câștigător.
  3. Premiul va fi trimis după finalizarea concursului, însă cel târziu în data de 15.04.2018.
  4. Premiul nu se poate trimite unei terțe persoane, nu se poate achita în numerar și nici nu se poate schimba cu un alt produs.
 6. Date personale
  1. Organizatorul Concursului informează pe această cale Câștogătorul, că va necesita și prelucra, pe tot parcursul acestui concurs, următoarele date personale, în vederea expedierii premiului către Câștigător: nume, prenume, data de naștere, adresa de e-mail pentru contact. Toate datele vor fi prelucrate în conformitate cu legea în vigoare.
  2. Câștigătorul ia astfel la cunoștință și acceptă termenii menționați în paragraful anterior, și își declară acordul în momentul în care oferă datele personale. În cazul în care acesta consideră că i s-au încălcat drepturile, îl poate contacta oricând pe Organizator, în vederea soluționării problemei, cerând explicații, ștergerea sau blocarea datelor personale.
 7. Dispoziții finale
  1. Participantul la concurs are dreptul de a concura doar prin intermediul propriei sale adrese de e-mail.
  2. Organizatorul își rezervă dreptul de a scurta perioada concursului, de a suspenda, sau opri în orice moment concursul, fără repercursiuni. De asemenea, regulamentul în vigoare se poate modifica, orice modificare a regulamentului intră în vigoare în momentul publicării regulamentului. Modificările ce intervin, nu vor permite revendicarea de către Participant a valorii aferente cheltuite în vederea participării. Organizatorul poate anunța că nu se va ține cont de acest concurs, în cazul unor defecțiuni tehnice sau eventualelor erori de sistem. Organizatorul își rezervă dreptul de a opri sau a aduce orice fel de modificări acestui Concurs și în cazul în care, securitatea, imaginea, integritatea sau funcționarea corectă a concursului au de suferit, din orice motiv.
  3. Organizatorul nu se face responsabil pentru furnizarea de informații incorecte sau inexacte ce se deduc din desfășurarea Concursului (indiferent dacă eroarea este cauzată de factorul uman sau tehnic), nici pentru caracterul complet al acestor reguli ce vor apărea sub o formă concisă în materialele promoționale sau chiar în publicații printate.
  4. Organizatorul Concursului își rezervă dreptul de a verifica toate condițiile de participare la acest concurs, iar în caz de litigiu se poate retrage de la orice fel de obligații legate de premii. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude de la participarea la concurs, pe acei Participanți ce au încălcat regulamentul sau au afectat sub orice formă negativă, desfășurarea Concursului în cauză.
  5. Data redactării Regulamentului: 1. 3. 2018, BONAMI.CZ, a.s.