Vyhrajte vysnívaného pomocníka iRobot v hodnote 549 €!

 1. Priebeh súťaže
  1. Zúčastniť sa môže každý, kto si na Bonami, tj. www.bonami.sk urobí objednávku a zaplatí ju platobnou kartou, rýchlym bankovým prevodom, bankovým prevodom alebo dobierkou. V takom prípade sa po jej dokončení užívateľovi zobrazí tipovací formulár so súťažnou otázkou. Odoslaním odpovede je užívateľ zaradený do súťaže.
 2. Pravidlá súťaže
  1. Súťaž prebieha od 11. 6. 2018 od 00:00:01 do 31. 7. 2018 do 23:59:59.
  2. Hlavnú cenu vyhráva ten, kto si správne tipne alebo bude najbližšie k správnej odpovedi na súťažnú otázku uvedenú vo formulári po dokončení objednávky.
  3. Do súťaže je možné sa zapojiť opakovane - s každou objednávkou je možné v tipovacom formulári vložiť nový tip.
  4. V prípade zhodných, správnych alebo najbližších odpovedí rozhoduje skorší čas odoslania tipu.
  5. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky na webe www.bonami.sk.
  6. Do súťaže sa započítavajú iba objednávky, ktoré budú k 31. 8. 2018 evidované ako zaplatené a budú zaplatené jednou z nasledujúcich platobných metód: platobná karta, rýchly bankový prevod, bankový prevod alebo dobierka a nebudú zrušené alebo dodatočne vrátené.
  7. V prípade, že bude zvolená niektorá z platobných metód umožňujúca účasť v súťaži, ale platba nebude k 31. 8. 2018 pripísaná na účet Bonami, objednávka sa do súťaže nezaraďuje.
  8. V prípade vrátenia výhernej objednávky do 90 dní, je výherca povinný vrátiť aj výhru na adresu usporiadateľa.
 3. Účasť v súťaži
  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov splňujúca podmienky týchto pravidiel.
  2. Účastník berie na vedomie, že ak je mladší ako 18 rokov, je povinný si pre účasť v súťaži zabezpečiť hlas svojho zákonného zástupcu. Ak takýto účastník v prípade výhry nebude schopný súhlas svojho zákonného zástupcu preukázať, stráca nárok na výhru v súťaži a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.
  3. Účastník súťaže odoslaním svojho tipu po dokončení objednávky súhlasí so znením podmienok súťaže.
 4. Výhra
  1. Výhercom sa stane účastník, ktorý tipne správnu odpoveď na súťažnú otázku týkajúcu sa počtu Skladoviek na Bonami dňa 1. 8. 2018 o 12:00 na obed, alebo sa k správnej odpovedi čo najviac priblíži. V prípade zhodných odpovedí rozhoduje skorší čas odoslania tipu.
  2. Skladovkou sa rozumie tzv. stock keeping unit, tj. skladová položka, napr. kreslo v dvoch farbách sú dva unikátne produkty, dve rôzne veľkosti rovnakého tričká sú dva unikátne produkty.
  3. Vyhodnotenie súťaže a vybranie výhercu prebehne do piatku 7. 9. 2018.
  4. Výherca bude kontaktovaný e-mailom a to do 12. 9. 2018 s cieľom dohodnúť sa o odovzdaní výhry. Výhru odošleme najneskôr 30. 9. 2018.
  5. Meno výhercu uverejníme v našom dennom Newslettri 13. 9. 2018.
  6. Hlavná cena je robotický vysávač iRobot v hodnote 549 €.
  7. Výhru nemožno vyplatiť v hotovosti a nie je súdne vymáhateľná.
  8. V prípade podozrenia zo snahy obchádzať pravidlá súťaže alebo sa akýmkoľvek spôsobom dopúšťať podvodného konania si vyhradzujeme právo účastníka zo súťaže vylúčiť bez udania dôvodu a rovnako tak neprijímať do súťaže či spätne odmietnuť zjavne podvodné objednávky. Vyhradzujeme si právo súťaž kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť, odvolať alebo zmeniť jej pravidlá. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu nákladov vynaložených v súťaži.

V Prahe dňa 1. 6. 2018